لیست ویو(ListView) ،در برنامه نویسی اندروید

لیست ویو(ListView) ،در برنامه نویسی اندروید

خلاصه آموزش: لیست ویو در اندروید ویژگی های لیست ویو ساخت پروژه (کار با لیست ویو) در محیط اندروید استودیو کلیک بر آیتم های لیست ویو کلیک طولانی بر آیتم های لیست ویو لیست ویو(ListView) نمایی از چند آیتم است...