فایل در node.js

فایل در node.js

ماژول fs یا file system مدیریت فایلها رو بر عهده داره این ماژول قدرتمند مسئول تمام عملیات همزمان و غیر همزمان فایل ها است. بیایید برخی از نمونه های معمول I/O را با استفاده از fs module ببینیم. در نود جی اس، بسته به الزامات کاربر،...