رویداد ها در node.js

رویداد ها در node.js

هر عمل بر روی کامپیوتر یک رویداد است. مثل زمانی که یک اتصال انجام می شود یا یک فایل باز می شود. آبجکت ها(اشیاء) در Node.js می توانند رویدادها را راه اندازی کنند، مانند شیء readStream که هنگام باز کردن و بستن یک فایل دو رویداد مربوط...